Skenuj než to strhnou!

Entropizujeme společenskou dezorientaci a nabouráváme myšlenkové struktury navržené k organizování mas. Nešíříme ideologie, ani žádný návod. Poskytujeme tvrdá fakta, kterými poukazujeme na všudypřídomnou absurditu civilizační hierarchie.

Featured post

Published
Categorized as smer-lsd

What is Little Prague?

Little Prague is something that is all around us, but we think it is Prague. Little Prague is the area of Žižkov, Karlín and Holešovice. The three separate cultural-administrative units that together make up the Free City of Little Prague are currently still oppressed by the authoritarian hand of Prague and the Czech Republic. Holešovice… Continue reading What is Little Prague?

Legalizujte heroin, zakažte alkohol!

Pandemie sebedeštrukce. Roční podíl smrtí spůsobených užíváním alkoholu je stejný jako úmrtnost na Covid-19. Přesto však můžeme pozorovat, že kupříkladu marihuana, kterou mnozí stále považují za vstupní drogu (termín vznikl v 80. letech, označuje drogu, jejíž užívání a závislost na ní údajně vede postupně k vyhledávání silnějšího prožitku a tedy i tvrdších drog), nepředstavuje větší… Continue reading Legalizujte heroin, zakažte alkohol!

Published
Categorized as smer-lsd

Drogy, zbraně, dětská pornografie

V každé zemi je nelegální činností myšleno něco jiného. Některé nelegální činnosti jsou tzv. „zločin bez oběti“. Pak jsou tu „zločiny“, které nám mohou přijít naprosto absurdní. Například ve Venezuele je nezákonné přijímat pomoc zvenčí. Je zločinem nelegálně si koupit nezbytné léky nebo jídlo, kterého je v této zemi nedostatek? Nutno podotknout, že nedostatek jídla… Continue reading Drogy, zbraně, dětská pornografie

Published
Categorized as smer-lsd

Zvyšte minimální mzdu!

Minimální mzda byla zavedena v USA z jednoho prostého důvodu. Byl jím rasismus. Afroameričané měli nižší nezaměstnanost než běloši. Snaha to změnit přicházela různými způsoby. A zafungoval právě tento – minimální mzda. Zavedením minimální mzdy přišla o práci spousta afroameričanů zvyklých a ochotných pracovat za nižší mzdu než bělošské obyvatelstvo. Vzhledem k jejich kvalifikaci však… Continue reading Zvyšte minimální mzdu!

Published
Categorized as smer-lsd

Nechte se vyhodit…

Lidé pracující na směny, mohou mít poruchu spánku způsobenou častými změnami cirkadiánního rytmu. Zejména se jedná o provozy kdy je potřeba zajistit noční práce, brzké ranní směny, částečné noční směny, střídající se denní a noční práce. Jedinci v těchto provozech mohou, ale nemusí, trpět poruchami spánku. Příznaky bolesti hlavy, úbytek energie, podrážděnost/špatná nálada, potíže s usínáním/ s bděním, potíže s koncentrací.… Continue reading Nechte se vyhodit…

Published
Categorized as smer-lsd

Vězení až do maturity?

Současná krize nám, mimo všechny neblahé důsledky, ukázala i nesmírnou závislost populace na systému povinné školní docházky. Ve chvíli, kdy si organismus vytvoří příliš velkou závislost na nějaké substanci, byť sebevíc toxické a devastující, její nárazové odstranění pak velmi pravděpodobně způsobí kolaps celého organismu. V takové chvíli již není okamžitý návrat k přirozenému stavu věcí prakticky možný. V případě pozitivně… Continue reading Vězení až do maturity?

Published
Categorized as smer-lsd